English Volgend project:
Nieuwsbrief Contact 11 en 18 november 2017 Info volgt Path Of Miracles Het Programma René Clausen Eric Whitacre Eric Whitacre Pavel Łukaszewski Eric Whitacre Ola Gjeilo     Urmas Sisask Vitautas Mikinis Eric Whitacre William Hawley William Hawley John Tavener Ola Gjeilo As I Surrender juni 2012